Predajné miesta

COVID19:
Rešpektujeme súčasnú situáciu a podmienky a teda uvedené jarmoky sú takmer všetky zrušené. Zatiaľ máme potvrdené:

  • 18. - 26. august ->  "Dolce Vitaj" Taliansky trh - Hviezdoslavove námestie, Bratislava (stánok bližšie k mostu SNP pri soche H.Ch. Andersen) 
  • 12. september -> "Hody Ružinov"Kukorelliho park od 10:00 hod. do 20:00 hod
  • 26. - 27. september -> "Hody Ružinov" - Park A. Hlinku od 10:00 hod. do 20:00 hod.